St Davids Hall Cardiff
  • Handel Messiah
  • Pen-blwydd Karl Jenkins yn Ddengmlwydd a Thrigain
  • Paul Hollywood
  • Warsaw Philharmonic Orchestra
Volunteer Just Kidding Orchestral Concert Series Lunchtime Concerts Comedy Orchestra in Residence Roots

Hydref 2014

 
 
 
1 Hydref 2014
2 Hydref 2014
3 Hydref 2014
4 Hydref 2014
5 Hydref 2014
6 Hydref 2014
7 Hydref 2014
8 Hydref 2014
9 Hydref 2014
10 Hydref 2014
11 Hydref 2014
12 Hydref 2014
13 Hydref 2014
14 Hydref 2014
15 Hydref 2014
16 Hydref 2014
17 Hydref 2014
18 Hydref 2014
19 Hydref 2014
20 Hydref 2014
21 Hydref 2014

21 Hydref 2014

Mei Yi Foo

1:00 PM

Mae Mei Yi Foo, enillydd Gwobr Newydd-ddyfodiad Cylchgrawn BBC Music yn 2013 am ei halbwm Musical Toys, ac enillydd Grand Prix Maria Callas '08 yn Athen, yn bianydd sy'n parhau i swyno cynulleidfaoedd ym mhedwar ban byd..

Mei Yi FooRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
22 Hydref 2014

21 Hydref 2014

John Mayall

7:30 PM

Taith y Pedwarugeinmlwyddiant A gwestai arbennig iawn King King

John MayallRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
23 Hydref 2014

21 Hydref 2014

An Evening of Burlesque

8:00 PM

Yn syth o’r West End, swae burlesque fwyaf Prydain yn dod â chast newydd o sêr-pob-peth burlesque mewn miri dros ben llestri newydd sbon danlli grai, ym myd rhyfedd burlesque a sioeau amryfath sydd ar flaen y gad..

An Evening of BurlesqueRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
24 Hydref 2014

21 Hydref 2014

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd Symffoni Organ

7:30 PM

Dyma gyngerdd cyntaf tymor newydd, yn cynnwys sain odidog organ Neuadd Dewi Sant yn symffoni boblogaidd Saint-Saëns. Fe’i clywir ochr yn ochr â Concerto Piano Cyntaf aruthrol Liszt ac agorawd urddasol a mawreddog Wagner i Die Meistersinger..

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd Symffoni OrganRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
25 Hydref 2014

21 Hydref 2014

Dave Gorman

8:00 PM

Dyma’r meddwl comedi gwych o ddyfeisgar y tu ôl i Modern Life Is Goodish (Dave TV), Are You Dave Gorman? a Googlewhack Adventure yn ei ôl ac i’w ganlyn sioe fyw newydd sbon danlli grai sy’n addo mwy o’i gydasiad dihafal o gomedi stand-up a chwedleua gweledol..

Dave GormanRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
26 Hydref 2014

21 Hydref 2014

Nos Glangaea Bwgandibethma

3:00 PM

O fawr alw amdani, dyma ein Nos Glangaea Bwgandibethma yn ei hôl yn cynnig cast ynteu ceiniog i’r teulu i gyd. Dewch aton ni i bnawn a’i lond o’r gerddoriaeth fwyaf bwganllyd a sgrifennwyd erioed gan gyfansoddwyr sy’n cynnwys Saint-Saëns..

Nos Glangaea BwgandibethmaRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
27 Hydref 2014
28 Hydref 2014

21 Hydref 2014

Capital City Jazz Orchestra

8:00 PM

Yn cynnwys Jeff Hooper Daw’r Capital City Jazz Orchestra yn ei hôl i Neuadd Dewi Sant yn rhan o’r gyfres Jazz Jocôs gyda Jeff Hooper, un o’r canwyr mwyaf dawnus a hoff ym myd cerdd Ewrop..

Capital City Jazz Orchestra Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr

Sing-A-Long-A Frozen

11am & 3pm Mae Singalonga Productions wrth eu boddau o gyhoeddi mai Frozen Disney ydi’r Singalonga newydd na does fiw ei golli! Pob peth a ddisgwyliech chi, y geiriau ar sgrîn i chi gael morio canu ynghyd â gwesteiwr byw a phecyn hwyl munudau hud fel y gallwch ryngweithio â’r ffilm..

Sing-A-Long-A Frozen Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr
29 Hydref 2014

21 Hydref 2014

Sixties Gold

7:30 PM

The Searchers a rhagor Y gymanfa orau oll o’r chwe degau, gan gynnwys y band Merseybeat a dorrodd recordiau The Pacemakers, yr act gyntaf i gyrraedd Rhif Un a’r act gyntaf i fynd i frig y siartiau ar gorn ei dair record sengl gyntaf..

Sixties GoldRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
30 Hydref 2014

21 Hydref 2014

Steve Hackett - Genesis Extended

7:30 PM

Y gitarydd chwedlonol Steve Hackett yn perfformio detholiad o glasuron Genesis gan gynnwys rhai o’r gemau y bu rhaid iddo’u haberthu ar sioeau byw arobryn Genesis Revisited.

Steve Hackett - Genesis ExtendedRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
31 Hydref 2014

21 Hydref 2014

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

7:30 PM

Gweithiau arbennig o drafferthion sylfaenol bywyd. Dewch i glywed Pumed Symffoni arwrol Beethoven a'i diweddglo tanllyd ochr yn ochr ag un o’i weithiau herfeiddiol olaf, Grosse Fuge.

Cerddorfa Opera Cenedlaethol CymruRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
Allwedd y Calendr

Dim digwyddiad

Cliciwch i weld y digwyddiad

Comedi

 

Cyfres newydd sbon danlli o gomedi yn Neuadd Dewi Sant ydi Digri o Ddifri sy’n dod â sêr disgleiria comedi i galon Caerdydd.

Mewn rhaglen sy’n heigio o ddigwyddiadau ar Lefel 3 ac yn y prif awditoriwm, mae Digri o Ddifri yn rhoi stondin i ddoniau sêr y dydd a ddaw ar y cylch comedi ochr yn ochr â’r rheini y mae mynd mawr arnyn nhw, gan roi cyfle i chi weld sêr yfory yn amgylchfyd agosatoch bar Lefel 3, ac at hynny perfformiadau ffantastig gan enwau sydd wedi ennill eu plwy yn acwsteg yr awditoriwm sydd gyda goreuon y byd.

Digwyddiadau i ddod