St Davids Hall Cardiff
  • The Ultimate Eagles
  • Hello Kitty yn Fyw
  • Gwirfoddolwr @ Neuadd Dewi Sant
  • Welcome to Night Vale
  • Arcomis Ensemble
Volunteer Just Kidding Orchestral Concert Series Lunchtime Concerts Comedy Orchestra in Residence Roots Venue Hire
 
 
 
 
 
 
1 Awst 2015
2 Awst 2015
3 Awst 2015
4 Awst 2015
5 Awst 2015
6 Awst 2015
7 Awst 2015
8 Awst 2015
9 Awst 2015
10 Awst 2015
11 Awst 2015
12 Awst 2015
13 Awst 2015
14 Awst 2015
15 Awst 2015
16 Awst 2015
17 Awst 2015
18 Awst 2015
19 Awst 2015
20 Awst 2015
21 Awst 2015
22 Awst 2015
23 Awst 2015
24 Awst 2015
25 Awst 2015
26 Awst 2015
27 Awst 2015
28 Awst 2015
29 Awst 2015

29 Awst 2015

Cyngerdd Glam

7:30 PM

Dewch at Y Glam i’r ail Gyngerdd Mawreddog yn dathlu pum degawd o gerddorion wedi’u haduno. Croeso i’r arweinydd gwadd, un o gyn-chwaraewyr Cerddorfa Ieuenctid Morgannwg, Karl Jenkins.

Cyngerdd GlamRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
30 Awst 2015

29 Awst 2015

Pencampwr Pencampwyr Dartiau Worthington

10:00 AM

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y llynedd, gwêl Pencampwr Pencampwyr Dartiau 2015 gêm dros ben rhwng 256 o bencampwyr dartiau o flaen 1600 o selogion dartiau.

Pencampwr Pencampwyr Dartiau WorthingtonRhagor o Wybodaeth
31 Awst 2015
Allwedd y Calendr

Dim digwyddiad

Cliciwch i weld y digwyddiad

Comedi

 

Cyfres newydd sbon danlli o gomedi yn Neuadd Dewi Sant ydi Digri o Ddifri sy’n dod â sêr disgleiria comedi i galon Caerdydd.

Mewn rhaglen sy’n heigio o ddigwyddiadau ar Lefel 3 ac yn y prif awditoriwm, mae Digri o Ddifri yn rhoi stondin i ddoniau sêr y dydd a ddaw ar y cylch comedi ochr yn ochr â’r rheini y mae mynd mawr arnyn nhw, gan roi cyfle i chi weld sêr yfory yn amgylchfyd agosatoch bar Lefel 3, ac at hynny perfformiadau ffantastig gan enwau sydd wedi ennill eu plwy yn acwsteg yr awditoriwm sydd gyda goreuon y byd.

Digwyddiadau i ddod