St Davids Hall Cardiff
  • The Queen Extravaganza
  • Warsaw Philharmonic Orchestra
  • Handel Messiah
  • Russian State Philharmonic Orchestra
  • Paul Hollywood
Volunteer Just Kidding Orchestral Concert Series Lunchtime Concerts Comedy Orchestra in Residence Roots
 
 
 
 
 
1 Awst 2014
2 Awst 2014
3 Awst 2014
4 Awst 2014
5 Awst 2014
6 Awst 2014
7 Awst 2014
8 Awst 2014
9 Awst 2014
10 Awst 2014
11 Awst 2014
12 Awst 2014
13 Awst 2014
14 Awst 2014
15 Awst 2014
16 Awst 2014
17 Awst 2014
18 Awst 2014
19 Awst 2014
20 Awst 2014
21 Awst 2014
22 Awst 2014
23 Awst 2014
24 Awst 2014
25 Awst 2014
26 Awst 2014
27 Awst 2014
28 Awst 2014
29 Awst 2014
30 Awst 2014

30 Awst 2014

Cyngerdd Mawreddog GLAM

7:30 PM

Mae corff Glam yn estyn croeso i chi i Gyngerdd Mawreddog sy’n cynnwys dewis o ffefrynnau clasurol..

Cyngerdd Mawreddog GLAMRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
31 Awst 2014
Allwedd y Calendr

Dim digwyddiad

Cliciwch i weld y digwyddiad

Comedi

 

Cyfres newydd sbon danlli o gomedi yn Neuadd Dewi Sant ydi Digri o Ddifri sy’n dod â sêr disgleiria comedi i galon Caerdydd.

Mewn rhaglen sy’n heigio o ddigwyddiadau ar Lefel 3 ac yn y prif awditoriwm, mae Digri o Ddifri yn rhoi stondin i ddoniau sêr y dydd a ddaw ar y cylch comedi ochr yn ochr â’r rheini y mae mynd mawr arnyn nhw, gan roi cyfle i chi weld sêr yfory yn amgylchfyd agosatoch bar Lefel 3, ac at hynny perfformiadau ffantastig gan enwau sydd wedi ennill eu plwy yn acwsteg yr awditoriwm sydd gyda goreuon y byd.

Digwyddiadau i ddod