St Davids Hall Cardiff
  • Pen-blwydd Karl Jenkins yn Ddengmlwydd a Thrigain
  • Paul Hollywood
  • Warsaw Philharmonic Orchestra
  • Handel Messiah
Volunteer Just Kidding Orchestral Concert Series Lunchtime Concerts Comedy Orchestra in Residence Roots

Hydref 2014

 
 
 
1 Hydref 2014
2 Hydref 2014
3 Hydref 2014
4 Hydref 2014
5 Hydref 2014
6 Hydref 2014
7 Hydref 2014
8 Hydref 2014
9 Hydref 2014
10 Hydref 2014
11 Hydref 2014
12 Hydref 2014
13 Hydref 2014
14 Hydref 2014
15 Hydref 2014
16 Hydref 2014
17 Hydref 2014
18 Hydref 2014
19 Hydref 2014
20 Hydref 2014
21 Hydref 2014
22 Hydref 2014
23 Hydref 2014
24 Hydref 2014
25 Hydref 2014
26 Hydref 2014
27 Hydref 2014
28 Hydref 2014
29 Hydref 2014
30 Hydref 2014

30 Hydref 2014

Steve Hackett - Genesis Extended

7:30 PM

Y gitarydd chwedlonol Steve Hackett yn perfformio detholiad o glasuron Genesis gan gynnwys rhai o’r gemau y bu rhaid iddo’u haberthu ar sioeau byw arobryn Genesis Revisited.

Steve Hackett - Genesis ExtendedRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
31 Hydref 2014

30 Hydref 2014

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

7:30 PM

Gweithiau arbennig o drafferthion sylfaenol bywyd. Dewch i glywed Pumed Symffoni arwrol Beethoven a'i diweddglo tanllyd ochr yn ochr ag un o’i weithiau herfeiddiol olaf, Grosse Fuge.

Cerddorfa Opera Cenedlaethol CymruRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
Allwedd y Calendr

Dim digwyddiad

Cliciwch i weld y digwyddiad

Comedi

 

Cyfres newydd sbon danlli o gomedi yn Neuadd Dewi Sant ydi Digri o Ddifri sy’n dod â sêr disgleiria comedi i galon Caerdydd.

Mewn rhaglen sy’n heigio o ddigwyddiadau ar Lefel 3 ac yn y prif awditoriwm, mae Digri o Ddifri yn rhoi stondin i ddoniau sêr y dydd a ddaw ar y cylch comedi ochr yn ochr â’r rheini y mae mynd mawr arnyn nhw, gan roi cyfle i chi weld sêr yfory yn amgylchfyd agosatoch bar Lefel 3, ac at hynny perfformiadau ffantastig gan enwau sydd wedi ennill eu plwy yn acwsteg yr awditoriwm sydd gyda goreuon y byd.

Digwyddiadau i ddod