St Davids Hall Cardiff
  • Lord Of The Dance
  • Pirates of The Carabina -Flown
Volunteer Just Kidding Orchestral Concert Series Lunchtime Concerts Comedy Orchestra in Residence Roots

Mawrth 2015

1 Mawrth 2015
2 Mawrth 2015
3 Mawrth 2015
4 Mawrth 2015
5 Mawrth 2015
6 Mawrth 2015
7 Mawrth 2015
8 Mawrth 2015
9 Mawrth 2015
10 Mawrth 2015
11 Mawrth 2015
12 Mawrth 2015
13 Mawrth 2015
14 Mawrth 2015
15 Mawrth 2015
16 Mawrth 2015
17 Mawrth 2015
18 Mawrth 2015
19 Mawrth 2015
20 Mawrth 2015
21 Mawrth 2015
22 Mawrth 2015
23 Mawrth 2015
24 Mawrth 2015
25 Mawrth 2015
26 Mawrth 2015
27 Mawrth 2015
28 Mawrth 2015
29 Mawrth 2015
30 Mawrth 2015
31 Mawrth 2015

30 Mawrth 2015

Matthew Jones and Annabel Thwaite

1:00 PM

Mae Matthew, a ddisgrifiwyd gan gylchgrawn ‘Fanfer’ fel y ‘feiolinydd gorau ers William Primrose’, wedi mwynhau gyrfa amrywiol yn perfformio fel unawdwr a cherddor siambr yn chwarae repertoire clasurol a chyfoes. Yn ddiweddar mae wedi perfformio yn Neuadd Wigmore yn Llundain a’r South Bank, a chafodd ei berfformiad cyntaf o ddatganiad yn Neuadd Carnegie ei glodfori’n 2008..

Matthew Jones and Annabel Thwaite Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr

Richard Herring

8:00 PM

Lord of the Dance Settee

Richard Herring Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr
Allwedd y Calendr

Dim digwyddiad

Cliciwch i weld y digwyddiad

Comedi

 

Cyfres newydd sbon danlli o gomedi yn Neuadd Dewi Sant ydi Digri o Ddifri sy’n dod â sêr disgleiria comedi i galon Caerdydd.

Mewn rhaglen sy’n heigio o ddigwyddiadau ar Lefel 3 ac yn y prif awditoriwm, mae Digri o Ddifri yn rhoi stondin i ddoniau sêr y dydd a ddaw ar y cylch comedi ochr yn ochr â’r rheini y mae mynd mawr arnyn nhw, gan roi cyfle i chi weld sêr yfory yn amgylchfyd agosatoch bar Lefel 3, ac at hynny perfformiadau ffantastig gan enwau sydd wedi ennill eu plwy yn acwsteg yr awditoriwm sydd gyda goreuon y byd.

Digwyddiadau i ddod