St Davids Hall Cardiff
  • Handel Messiah
  • Paul Hollywood
  • Warsaw Philharmonic Orchestra
  • Russian State Philharmonic Orchestra
Volunteer Just Kidding Orchestral Concert Series Lunchtime Concerts Comedy Orchestra in Residence Roots

Medi 2014

 
1 Medi 2014
2 Medi 2014
3 Medi 2014
4 Medi 2014
5 Medi 2014
6 Medi 2014
7 Medi 2014
8 Medi 2014
9 Medi 2014
10 Medi 2014
11 Medi 2014
12 Medi 2014
13 Medi 2014
14 Medi 2014
15 Medi 2014
16 Medi 2014
17 Medi 2014
18 Medi 2014
19 Medi 2014

17 Medi 2014

Taith y Byd Elvis Shawn Klush

7:30 PM

Yn syth o’r Unol Daleithiau, dyma’r artist teyrnged Elvis mwyaf llwyddiannus erioed yn y byd yn dod yn ei ôl i wledydd Prydain yn rhan o’i Daith y Byd 2014..

Taith y Byd Elvis Shawn KlushRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
20 Medi 2014

17 Medi 2014

Cardiff Cake and Bake Expo

10:30 AM

A huge variety of exhibitors showcasing and selling cakes, sugarcraft, ingredients, crockery, pastries, cupcakes, baking equipment and much more. Free admission.

Cardiff Cake and Bake ExpoRhagor o Wybodaeth

A Night of ELO

7:30 PM

LIVE IN CONCERT - performed by ELO AGAIN The Ultimate Electric Light Orchestra Tribute Show

A Night of ELO Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr
21 Medi 2014

17 Medi 2014

Michael Palin

7:30 PM

Travelling To Work I ddathlu cyhoeddi ei drydedd gyfrol o ddyddiaduron, Travelling to Work, mae Michael Palin yn cyflwyno sioe lwyfan ddwyran newydd sbon danlli grai, yn bwrw trem yn ôl dros bum mlynedd ar hugain o deithio’r byd ac agos i hanner can mlynedd mewn radio, y teledu, llyfrau a ffilmiau..

Michael PalinRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
22 Medi 2014
23 Medi 2014

17 Medi 2014

Martin Simpson, Andy Cutting & Nancy Kerr

8:00 PM

Mae yn y triawd yma dri o oreuon Prydain ymhlith cerddorion a dehonglwyr caneuon ac alawon, a phob un yn bencerddor cydnabyddedig yn ei rinwedd ei hun. Daeth Martin Simpson, Andy Cutting a Nancy Kerr..

Martin Simpson, Andy Cutting & Nancy KerrRhagor o WybodaethArchebu'n Awr

Peter King

1:00 PM

Penodwyd Peter King yn Gyfarwyddwr Cerddoriaeth Abaty Caerfaddon ym 1986; ochr yn ochr â Nicholas Kynaston, trefnodd y gwaith o ddylunio a gosod Organau Klais yr Abaty, ac mae ei 12 CD yn perfformio ar yr organ wedi cael eu canmol i'r cymylau gan feirniaid..

Peter King Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr
24 Medi 2014

17 Medi 2014

Champions of Magic

7:30 PM

Tîm arobryn o gelwyddgwn, cafflwyr a thwyllwyr yn dod â noson o ddichellion atoch chi, gan gynnwys meistrolaeth trin a thrafod cardiau, campau mentro hoedl, triciau dwylo digon i’ch syfrdanu a rhithiau rhyfeddol gan rai o’r perfformwyr blaenllaw ym myd hud..

Champions of MagicRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
25 Medi 2014

17 Medi 2014

Ultimate Eagles

8:00 PM

Hell Freezes Over! Ultimate Eagles yn dathlu Ugeinmlwyddiant albwm eiconig Adffurfio’r Eagles, Hell Freezes Over. Rhewodd Uffern pan adffurfiodd yr Eagles, ar ôl ‘gwyliau’ pedair blynedd ar ddeg..

Ultimate EaglesRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
26 Medi 2014

17 Medi 2014

Roy Orbison a’i Ffrindiau

7:30 PM

Teyrnged aml-gyfrwng ysblennydd gwbl fyw i The Big O, yn cynnwys hits clasurol Orbison o’r ‘60au drwodd i ddiwedd yr ‘80au, a phigion gwreiddiol a ffilm o’r cyfnod..

Roy Orbison a’i FfrindiauRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
27 Medi 2014

17 Medi 2014

Milkshake! Yn Fyw

1:00 PM

1pm & (4pm Wedi ei ganslo) Ages 2-8 Yma’n sêr mae rhai o’ch ffefrynnau Milkshake a does dim dau na fydd y sbloets gerdd newydd sbon danlli grai yma’n cael gan y plant neidio ar eu traed a chanu nerth esgyrn eu pennau.

Milkshake! Yn Fyw Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr
28 Medi 2014

17 Medi 2014

Noson yng nghwmni Pam Ayres

5:00 PM

Daw Pam Ayres â’i sioe ddiweddaraf i Neuadd Dewi Sant yn dilyn cyhoeddi’n ddiweddar ei blodeugerdd newydd, You Made Me Late Again!

Noson yng nghwmni Pam Ayres Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr
29 Medi 2014

17 Medi 2014

Lee Mack-Medi 2014

8:00 PM

Dyma Lee Mack, seren arobryn Not Going Out a Would I Lie To You?, yn hel ei bac unwaith eto ar ei daith fyw gyntaf ers pedair blynedd. Gewch chi ddisgwyl ei bethau nodweddiadol, sef gwamalu gwefreiddiol, straeon digri crefftus a jôcs un llinell craff yn un o’r sioeau y bu’r disgwyl mwyaf amdanynt eleni. PLEASE NOTE: OCCASIONAL STRONG LANGUAGE

Lee Mack-Medi 2014Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr
30 Medi 2014

17 Medi 2014

Lee Mack-Medi 2014

8:00 PM

Dyma Lee Mack, seren arobryn Not Going Out a Would I Lie To You?, yn hel ei bac unwaith eto ar ei daith fyw gyntaf ers pedair blynedd. Gewch chi ddisgwyl ei bethau nodweddiadol, sef gwamalu gwefreiddiol, straeon digri crefftus a jôcs un llinell craff yn un o’r sioeau y bu’r disgwyl mwyaf amdanynt eleni. PLEASE NOTE: OCCASIONAL STRONG LANGUAGE

Lee Mack-Medi 2014Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr
Allwedd y Calendr

Dim digwyddiad

Cliciwch i weld y digwyddiad

Comedi

 

Cyfres newydd sbon danlli o gomedi yn Neuadd Dewi Sant ydi Digri o Ddifri sy’n dod â sêr disgleiria comedi i galon Caerdydd.

Mewn rhaglen sy’n heigio o ddigwyddiadau ar Lefel 3 ac yn y prif awditoriwm, mae Digri o Ddifri yn rhoi stondin i ddoniau sêr y dydd a ddaw ar y cylch comedi ochr yn ochr â’r rheini y mae mynd mawr arnyn nhw, gan roi cyfle i chi weld sêr yfory yn amgylchfyd agosatoch bar Lefel 3, ac at hynny perfformiadau ffantastig gan enwau sydd wedi ennill eu plwy yn acwsteg yr awditoriwm sydd gyda goreuon y byd.

Digwyddiadau i ddod