St Davids Hall Cardiff
  • Afro Celt Sound System
Volunteer Just Kidding Orchestral Concert Series Lunchtime Concerts Comedy Orchestra in Residence Roots

Ebrill 2014

 
 
1 Ebrill 2014
2 Ebrill 2014
3 Ebrill 2014
4 Ebrill 2014
5 Ebrill 2014
6 Ebrill 2014
7 Ebrill 2014
8 Ebrill 2014
9 Ebrill 2014
10 Ebrill 2014
11 Ebrill 2014
12 Ebrill 2014
13 Ebrill 2014
14 Ebrill 2014
15 Ebrill 2014
16 Ebrill 2014
17 Ebrill 2014
18 Ebrill 2014
19 Ebrill 2014
20 Ebrill 2014
21 Ebrill 2014
22 Ebrill 2014
23 Ebrill 2014

23 Ebrill 2014

Dinosaur Zoo

Yn syth o Awstralia, mae Dinosaur Zoo Erth yn dod â’r creaduriaid cynhanesyddol aruthrol yma i’r llwyfan fel na welsoch chi nhw erioed o’r blaen - yn agos ac yn bersonol!

Dinosaur ZooRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
24 Ebrill 2014

23 Ebrill 2014

Dinosaur Zoo

Yn syth o Awstralia, mae Dinosaur Zoo Erth yn dod â’r creaduriaid cynhanesyddol aruthrol yma i’r llwyfan fel na welsoch chi nhw erioed o’r blaen - yn agos ac yn bersonol!

Dinosaur ZooRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
25 Ebrill 2014

23 Ebrill 2014

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

7:30 PM

Fel rhan o dymor Ffydd Opera Cenedlaethol Cymru, bydd Lothar Koenigs yn arwain dau ddarn angerddol sy’n dyst i ffydd Gatholig selog dau gyfansoddwr..

Cerddorfa Opera Cenedlaethol CymruRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
26 Ebrill 2014

23 Ebrill 2014

An Evening of Movies and Musicals 2014

7:30 PM

Following 2 sell out concerts at St David’s Hall and due to public demand, An Evening of Movies and Musicals is returning to St David’s Hall.

An Evening of Movies and Musicals 2014Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr
27 Ebrill 2014

23 Ebrill 2014

The Great Welsh Rugby Question Time

3:00 PM

David Moffett, former CEO of The Welsh Rugby Union and the Millennium Stadium, challenges David Pickering, the current Chairman of The Welsh Rugby Union to a live public debate on the future of Welsh Rugby.

The Great Welsh Rugby Question TimeRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
28 Ebrill 2014

23 Ebrill 2014

Taith Hanner Canmlwyddiant The Seekers

7:30 PM

Cymanfa wreiddiol The Seekers – Judith Durham, Athol Guy, Keith Potger a Bruce Woodley – yn dod at ei gilydd ar eu Taith Ffarwél Jiwbilî Aur..

Taith Hanner Canmlwyddiant The SeekersRhagor o Wybodaeth
29 Ebrill 2014

23 Ebrill 2014

Basel Symphony Orchestra

7:30 PM

Tri chlasur cryno: Daeth y syniad ar gyfer Harmonielehre i John Adams mewn breuddwyd lle y gwelodd gwch yn saethu o’r dwˆ r ym Mae San Fransico fel roced. O guriadau rhythmig yr agoriad i oleuni, egni a gobaith y diweddglo..

Basel Symphony Orchestra Rhagor o WybodaethArchebu'n Awr
30 Ebrill 2014

23 Ebrill 2014

Cofio Stan

2:00 PM

A Tribute to Stan Stennett Mae’r cyngerdd yma’n codi’i gap i un o hoff ddifyrwyr Cymru, yn deyrnged i ddoniau ac ysbryd Stan Stennett..

Cofio StanRhagor o WybodaethArchebu'n Awr
Allwedd y Calendr

Dim digwyddiad

Cliciwch i weld y digwyddiad

Comedi

 

Cyfres newydd sbon danlli o gomedi yn Neuadd Dewi Sant ydi Digri o Ddifri sy’n dod â sêr disgleiria comedi i galon Caerdydd.

Mewn rhaglen sy’n heigio o ddigwyddiadau ar Lefel 3 ac yn y prif awditoriwm, mae Digri o Ddifri yn rhoi stondin i ddoniau sêr y dydd a ddaw ar y cylch comedi ochr yn ochr â’r rheini y mae mynd mawr arnyn nhw, gan roi cyfle i chi weld sêr yfory yn amgylchfyd agosatoch bar Lefel 3, ac at hynny perfformiadau ffantastig gan enwau sydd wedi ennill eu plwy yn acwsteg yr awditoriwm sydd gyda goreuon y byd.

Digwyddiadau i ddod